all now / sve sada"Tada prvo svjetlost postade: iz ognjeva,
Nošeni fluidom tako čistim,
Bljesnuše zrake oko Beskraja."

William Blake, 1759.Centar je svugdje, kraja nema, a čovjek je tek mali dio te beskonačnosti. Sažeti beskonačnost prostora u jedan trenutak, u 'sada', misao je koja stoji na početku ove priče.
Fotografi su vrlo rano svojim aparatima bilježili beskraj. Iznenađuje činjenica da su pionire panoramskih fotografija pejzaža ( O Sullivan, Watkins ) na takva snimanja potaknuli članovi američke vlade. Sedamdesetih godina 19.st. spomenuti fotografi poslani su u ekspedicije na planinske vrhunce ( Grand Canyon, Yosemite Valley) i na ostale ekstremno visoke, ali i ekstremo lijepe predjele prirode sa zadatkom da je fotografiraju, prisvoje. Namjere političke kontrole nad čitavom prirodom ( ne samo nad ljudima) američkim osvajačima predstavlja i čin njezinog podčinjavanja. Bogovi su prognani, planinski vrhunci više nisu sveto mjesto.

Vrhunac razvoja panoramke fotografije predstavljaju djela nastala stotinjak godina kasnije kada Jan Dibbets stvara jedne od najupečatljivijih panorama nizozemskog pejzaža - poetske metafore o prostoru - kako ih je jednom prilikom nazvao Želimir Košćević.

Beskrajni prostor koji bi obuhvatio i sagledao kao jednu cjelinu zaokupio je mladog fotografa Tomislava Turkovića. Za svoj izričaj bira upravo žanr panoramske fotografije. Linearno iskustvo zamjenjuje cirkularnim kako bi prikazao svih tristošezdeset stupnjeva prostora koji ga okružuje, ili kako sam jednostavno kaže - 'sve'. Bira mjesto - utopijski panopikum - odakle je 'sve' vidljivo, s kojeg selektirajućim gibanjem fotoaparata snima podravske pejzaže po obroncima Bilogore. Niz fotografija snimljenih digitalnim aparatom autor montira, kolažira (pomoću računala ) u jednu cjelinu. Jedna cjelina sadrži i do pedeset fotografija. No, one nisu složene samo po horizontalnoj osi već ih autor niže i vertikalno u sistemu 8 x 4. Tako je stvorena pozadinska mreža fotografija sa isključivo prostornim motivima. Na nju je aplicirano još najmanje desetak fotografija sa prikazima ljudskog lika. Naglašavam to, ljudskog lika, jer je na svakoj fotografiji prikazan jedan te isti lik (samo u jednom slučaju dva) i to autor sam ili njegov prijatelj. Svijetlo je uvijek iza njih i od njihovog lika vidimo samo konture, malih dimenzija, raspršene u beskonačnosti prostora. Vidimo ih svugdje sada. Ponegdje su svedeni tek na neznatnu točku, njihov identitet stapa se s pejzažem.

Format fotografije je izrazito izdužen pravokutnik, pogodan za naraciju. No, vremenski tijek svake fotografije, iako na prvi pogled blizak filmskoj naraciji, ciklički je konfuzan, nema početka ni kraja, relativizirana je četvrta dimenzija. Svaku fotografiju možemo čitati kao beskrajnu sadašnjost. U tom smislu polaznu točku za ovaj ciklus možemo naći u njegovim ranijim radovima u kojima autor pokazuje interes za vrijeme koje propituje kroz medij fotografije.

Uz prostorno-vremenske preokupacije Turković veže i element svjetla aludirajući na glavnog čimbenika percepcije. Bez svjetlosti nema vizualnog doživljaja, prikazivanja ni opažanja, nema ni fotografije. Svoje radove fotograf umeće u okvire sa svjetlosnom pozadinom, takozvane svjetleće displaye. Tako se svjetlo probija kroz njih, privlači naš pogled, u službi je multisenzorne percepcije. Izložene fotografije mogu nas asocirati na svjetlosne reklame, no autor kao da se je poigrao sa promatračem. Naime, njegovi prikazi ne nose propagandnu poruku. Sadržaj koji nam on nudi je stvoren ambijent, iluzija koji je produkt njegove želje da vidi sve i da bude svugdje u isto vrijeme - 'sve sada'. Ideja da je izvor svjetlosti postavljen iza fotografije, da je ona samo opna kroz koju se probijaju zrake svjetlosti blizak je ideji vitraja. Koliko Turković teži snažnim vizualnim doživljajima potaknutim većim izvorom svjetlosti jasno je vidljivo na autoportretu sa dva sunca, gdje razdvaja izvor svjetla (sunce) te svaku polovicu postavlja na lijevi i desni kraj fotografije. Tek ispod 'novog neba' on jasno promatra okolinu, svjestan je njezinog postojanja ali nekoj na drugoj razini, bez ograničenja percepcije. Ironičan motiv sunčanih naočala koje nosi, kao da govore o nepodnošljivosti tolike svjetlosti, vraćaju nas u realne okvire percepcije.
Svjetlosni okviri integrirani su u njegove izložene radove. Iako tanki tek nekoliko centimetara oni mijenjaju formu fotografije te zajedno s njom čine cjelinu. Tako fotografija nije uobičajena slika na papiru ( u ovom slučaju riječ je o posebnoj vrsti folije), ona zauzima prostor te ju čitamo kao fotografski objekt.

Nije slučajno da ciklusom 'Sve sada' dominiraju krajolici Podravine. Svoje mjesto autor nalazi u prirodi, u užem zavičaju, tamo gdje je odrastao. Šuma, proplanak i livade fotografirani su u kasnu zimu, prekriveni snijegom u iščekivanju buđenja vegetativnih sila prirode. Ili bolje rečeno u iščekivanju svijetla. Krug kao light motiv utkan je nenametljivo kroz ciklus: prostor kao krug, priroda na početku ciklusa, izvor svjetla kao krug.

Uz krajolike pojavljuju i potpuno drugačiji motivi. Panoramski pogled autor koristi i za fotografiranje interijera. Jedan fotografski objekt prikazuje stan u kojem živi, gdje su se njegove misli i prostorne preokupacije pretvorile u konkretan, sada izložen vizualni prikaz - mjesto stvaranja. Drugi interijer koji je izložen prikazuje ponovno mjesto stvaranja. Naime, fotografiran je prostor memorijalne galerije u Virju koji je kratko vrijeme bio atelier autorova oca slikara. I u jednom i u drugom prostoru stvarani su prikazi podravinskih krajolika. Dva mjesta, dva vremena, isti senzibilitet. Vremenska zbrka izražava jasan stav negiranja početka i kraja. Postoji samo sada.


Ivana Hanaček


___

<i>All Now / Sve Sada</i>, 2005
Tt - : All Now / Sve Sada, 2005

<i>All Now / Sve Sada</i>, 2005
Tt - : All Now / Sve Sada, 2005

<i>All Now / Sve Sada</i>, 2005
Tt - : All Now / Sve Sada, 2005

<i>All Now / Sve Sada</i>, 2005
Tt - : All Now / Sve Sada, 2005

<i>All Now / Sve Sada</i>, 2005
Tt - : All Now / Sve Sada, 2005

<i>All Now / Sve Sada</i>, 2005
Tt - : All Now / Sve Sada, 2005

<i>All Now / Sve Sada</i>, 2005
Tt - : All Now / Sve Sada, 2005

<i>All Now / Sve Sada</i>, 2005
Tt - : All Now / Sve Sada, 2005

<i>All Now / Sve Sada</i>, 2005
Tt - : All Now / Sve Sada, 2005